Παρουσίαση Εταιρίας

 

Η εταιρία ''EVRESIS Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'' ιδρύθηκε το έτος 1988, εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει ως βασικό αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μηχανογραφικών εφαρμογών και μελετών αυτοματισμού, την ανάληψη ολοκληρωμένων έργων αυτόματου ελέγχου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς της πληροφορικής. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από ειδικευμένους μηχανικούς στον αυτόματο έλεγχο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης η εταιρεία διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ανάληψη και διεκπεραίωση σύγχρονων και πολύπλοκων εφαρμογών.

 

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις EVRESIS στη ΒΙ.ΠΕ.Θ

  •  Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Αυτοματισμοί Ελέγχου Παραγωγής σε Βιομηχανίες
  • Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις
  • Εκπόνηση Μελετών και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Συμμετοχή σε Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης


Η ''EVRESIS'' έχει αναπτύξει πολλά έργα σε διάφορους τομείς του βιομηχανικού και εμπορικού σχεδιασμού. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ενώ ταυτόχρονα έχει συσσωρευτεί στην εταιρία ένα σημαντικό κεφάλαιο γνώσης στα θέματα που αφορούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους αυτοματισμούς γενικότερα.


Λογισμικό

 

Στα είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας της η ''EVRESIS'' έχει αναπτύξει πλήθος εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει σήμερα στην Ελληνική αγορά Software και έχει συμμετάσχει σε αρκετά Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας της ''EVRESIS'' στο σχεδιασμό λογισμικού είναι να εκπονούνται σήμερα οι εφαρμογές της εταιρίας με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές του Software Engineering, ώστε να λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες και να καλύπτουν και τις πλέον πολύπλοκες απαιτήσεις της αγοράς.
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις EVRESIS στη ΒΙ.ΠΕ.Θ

Χαρακτηριστικά των εφαρμογών μας:
· ανάλυση και σχεδιασμός σε αντικειμενοστραφή τεχνολογία
· αρχιτεκτονική Client-Server
· παραθυρικά User-Interfaces
· υλοποίηση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων τύπου RDBMS με SQL
· σύστημα βοήθειας on-line help για διαδικασίες χειρισμού σε HTML.
· σύστημα ασφάλειας πρόσβασης με επίπεδα δικαιοδοσίας για τμήματα χρηστών κάθε εφαρμογής
· δυνατότητα χειρισμού των αναφορών των προγραμμάτων από όλα τα δημοφιλή προγράμματα αυτοματισμού γραφείου.
· υποστήριξη δεδομένων τύπου Multimedia
· δυνατότητα real-time αποστολής δεδομένων σε ενεργές σελίδες στο Internet
· απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων
· φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας με το χρήστη
· παραμετρικότητα
· εύκολη διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών
· ασφαλή λειτουργία σε περιβάλλον πολλών χρηστών(>50)
· υψηλή ταχύτητα στην ανεύρεση στοιχείων
· γρήγορη εκπόνηση πολύπλοκων εφαρμογών με ασφαλή τρόπο διαχείρισης των στοιχείων τους.


 

Εφαρμογές - Έργα

 

Ακολουθεί ένας συνοπτικός κατάλογος των κυριότερων μηχανογραφικών εφαρμογών που έχει εκπονήσει η εταιρία και των σημαντικότερων έργων στα οποία έχει λάβει μέρος. Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα μπορέιτε να βρείτε στην ενότητα ΕΡΓΑ ενώ οι δυνατότητες των εφαρμογών περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:

 

 

· Έργο “LIFE ENVIRONMENT STRYMON” 2004. Ανάπτυξη και εγκατάσταση πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές του Στρυμώνα:  Ηλεκτρονικά – Λογισμικό.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων) με την συνδρομή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καινοτόμο.

Αντικείμενο του έργου είναι η εξ αποστάσεως, διαρκής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της ροής νερού του ποταμού Στρυμώνα. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικών, μηχανολογίας, διαχείρισης ηλιακής ενέργειας, τηλεματικής, software και web development.

 

· HELLABIO Electrophoresis

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικού Software Ανάλυσης Ηλεκτρο-φορογραμμάτων Πρωτεϊνών, Αιμογλοβινών, Λιποπρωτεϊνών, DNA κλπ. Η εφαρμογή εκπονήθηκε με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού σε συνδυασμό με εκτεταμένη χρήση μαθηματικών και αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας. 

Η εφαρμογή διακινείται αποκλειστικά από την εξειδικευμένη Ελληνική εταιρία παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων "HELLABIO"  με εξαγωγικούς προσανατολισμούς και έχει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε πολλές χώρες.

  Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις EVRESIS στη ΒΙ.ΠΕ.Θ

 · Drivers & Firmware

Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Software Οδήγησης (Drivers) διάφορων Φορολογικών Διατάξεων (ΕΑΦΔΣΣ) εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών.  Υλοποίηση του λογισμικού επικοινωνίας σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (firmware) για πλήθος Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ταμειακές Μηχανές, Εκτυπωτές, Αυτοματισμούς κλπ)

 

· Έλεγχος Παραγωγής Σκυροδέματος 

Εφαρμογή εγκατεστημένη σε πλήθος μονάδων για τον on-line έλεγχο και την ηλεκτρονική ρύθμιση της παραγωγής σκυροδέματος. Η εφαρμογή λαμβάνει ψηφιακά δεδομένα από αισθητήρες στα δομικά μέρη της παραγωγής (νερό, τσιμέντο, θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητες ιμάντων μεταφοράς και ρυθμίζει την ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη ενώ ταυτόχρονα εκδίδει και τα ανάλογα έντυπα (ζυγολόγιο, Δ.Α. κλπ)

 

· Παρακολούθηση Βιομηχανικής Παραγωγής (Production Monitoring)
Η εφαρμογή επιδοτήθηκε κατά το στάδιο της μελέτης από το πρόγραμμα της Ε.Ε. “ΜΕΝΤΩΡ”
Γενικό αντικείμενο της μελέτης ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών ήταν η υποστήριξη με τις κατάλληλες εφαρμογές software, των υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας. Στόχος της μελέτης ήταν η πρόταση κατάλληλων εργαλείων software υψηλών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας, με προοπτική δυναμικής μεταβολής αυτών, όταν και όποτε αλλάζουν οι συνθήκες, είτε μέσα στη μονάδα, είτε στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Τελικό αντικείμενο πρότασης της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος (expert system) που θα μπορεί να εκπαιδεύεται με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από όλες τις επιμέρους εφαρμογές, με σκοπό να προτείνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο βέλτιστος προγραμματισμός της σειράς παραγωγής με σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων ανάμεσα στα στάδια επεξεργασίας και την αύξηση του ρυθμού απόδοσης.


· Σχεδιασμός & Υλοποίηση Συστήματος ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας με Η/Υ και φωτεινούς σηματοδότες.
Συμμετοχή της εταιρίας στα ΠΑΒΕ ’89. Η εφαρμογή βοήθησε στο να αποκτήσει η εταιρεία τεχνογνωσία στην ανάπτυξη firmware σε χαμηλού επιπέδου γλώσσες και στον προγραματισμό microcontrolers που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές.


· Τεχνικές Αυτόματου Χειρισμού Εύκαμπτων Υλικών

 Η εφαρμογή εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος BRITE-EURAM ’92 της Ε.Ε. (υποπρόγραμμα NoRMaH (Non Rigid Material Handling)) και αφορούσε τεχνικές χειρισμού εύκαμπτων υλικών από ρομποτικό βραχίονα εφοδιασμένο με αισθητήρια όρασης και αφής, βασισμένων σε real-time image processing και control με Η/Υ.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις EVRESIS στη ΒΙ.ΠΕ.Θ
· Τεχνικές Αυτόματης Παραγωγής τρισδιάστατων απεικονίσεων (medical 3D images) από δυσδιάστατες εικόνες υπερηχογράφου και αξονικού τομογράφου.
Η εφαρμογή εκπονήθηκε για να καλύψει την ανάγκη καλύτερης εποπτικής στη διάγνωση με υπερηχογράφους και αξονικούς τομογράφους παλαιότερης τεχνολογίας. Υλοποιεί τρισδιάστατα εκμαγεία σε φυσικές διαστάσεις από σετ εικόνων που αφορούν εξετάσεις με την βοήθεια ψηφιακής video τεχνολογίας.

 

· Διαχείριση Τουριστικών Υπηρεσιών ''ΜέΝΙΠΠΟΣ''
Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε πενήντα (50) περίπου τουριστικά γραφεία της Ελλάδος. Η εφαρμογή έχει επιλεγεί από τη SABRE HELLAS (μέλος του ομίλου εταιρειών της American Airlines) σαν προτεινόμενη εφαρμογή διαχείρισης Back-office για τα τουριστικά γραφεία που καλύπτει με το δίκτυό της.

 

· Εφαρμογή Διαχείρισης Εκτελωνιστικών Εργασιών ''Δασμός''

· Εφαρμογή Διαχείρισης Υπηρεσιών Διεθνών Μεταφορών ''InterCargo Manager''

· Εφαρμογή Διαχείρισης Υπηρεσιών Εθνικών Μεταφορών ''Transport Manager''

Είναι ένα πλέγμα εφαρμογών που καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης οποιουδήποτε είδους μεταφοράς και ανταλλαγής αγαθών. Η “EVRESIS” με τα προϊόντα της αυτά κατέχει μεγάλη τεχνογνωσία για τις φύσεις συναλλαγής τους τρόπους μεταφοράς και γενικά για το διεθνές και τοπικό διαμετακομιστικό εμπόριο. Οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν πανελλαδικά και καλύπτουν τις ανάγκες εκατοντάδων επαγγελματιών του είδους.


· Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής
Απεριόριστη καταχώρηση λογαριασμών. Εύκολη αναζήτησή τους με βάση μέρος ή ολόκληρου του κωδικού ή της περιγραφής του λογαριασμού. Παραμετρικός καθορισμός κωδικού λογαριασμού ( τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια κ.ο.κ ανάπτυξη σχεδίου). Κωδικοποίηση λογαριασμών με βάση κωδικούς κίνησης, για εύκολη έκδοση ημερολογίων και συμπλήρωση Μ.Υ.Φ. Πρόβλεψη καταχώρησης και παρακολούθησης κέντρων κόστους. Καταχώρηση απεριόριστου αριθμού προτύπων άρθρων. Ύπαρξη προσωρινού και μόνιμου αριθμού άρθρου. Εύκολη διόρθωση και ασφαλής μεταβολή καταχωρημένων άρθρων. Απεριόριστος αριθμός εγγραφών άρθρων. Πολλά reports ελέγχου για τον γρήγορο εντοπισμό λαθών. Υλοποίηση Αναλυτικής Λογιστικής και διαχείρισης παγίων. ASCII I/O. Σύνδεση με γέφυρα με όλα τα προγράμματα Evresis, καθώς και με προγράμματα μισθοδοσίας. Υποστήριξη πολλών εταιριών, άψογη λειτουργία σε περιβάλλον Windows και δικτύου και πολλά άλλα, με πολλές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.


· Εφαρμογή Κοστολόγησης Παραγωγής
Μια ευέλικτη υλοποίηση υπολογισμού κόστους για βιομηχανίες που υπολογίζει το πραγματικό κόστος παραγωγής. Υποστηρίζει έκδοση εντολών παραγωγής σε συνάρτηση με το πελάτη, το προς παραγωγή προϊόν, τις απαιτούμενες Α & Β ύλες. Με την εισαγωγή της πραγματικής απασχόλησης ανά εντολή παραγωγής των εργαζομένων και ανά μηχανή εξάγεται το πραγματικό κόστος παραγωγής. Τα αποτελέσματα που εξάγονται χρησιμοποιούνται από τη μισθοδοσία αλλά και από του υπεύθυνους παραγωγής του εργοστασίου. Επίσης είναι δυνατή η σύγκριση της πραγματικής απασχόλησης με την ‘λογιστική’ απασχόληση με τη διασύνδεση με το σύστημα ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού της εταιρείας.

 

 · Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης
Η Standard εμπορική διαχείριση της “EVRESIS” που καλύπτει τα εξής : Πωλήσεις, Εισπράξεις, Αγορές, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμοκατάλογοι Αγορών-Πωλήσεων, Intrastat, Σύνδεση με Γενική Λογιστική, Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, report generation, ανταλλαγή reports με Word και Excel.


· Εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ – Πελατολόγιο - Υποστήριξη
Η EVRESIS έχει μέχρι σήμερα επιμεληθεί την εγκατάσταση των εφαρμογών της σε μεγάλο αριθμό δικτύων Η/Υ (περισσότερα από 150 δίκτυα) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς κυρίως της Β. Ελλάδος. Το είδος των δικτύων που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί, ποικίλει, τόσο σε μέγεθος (θέσεις εργασίας), όσο και σε τεχνολογία λειτουργικών συστημάτων. Η υποστήριξη των προϊόντων γίνεται με τηλεφωνικό Help-Desk καθημερινά τις εργάσιμες ώρες καθώς και με email. Οι νέες εκδόσεις των προϊόντων γίνονται ανά τετράμηνο και παρέχονται στους πελάτες με ανάλογα πακέτα υποστήριξης με τη σύναψη συμβολαίων.
 

 Σήμερα η EVRESIS Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, κατασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και εξοπλισμένα με σύγχρονους Η/Υ εξυπηρετητές δικτύου (servers) διασυνδεδεμένους με πολλές γρήγορες γραμμές στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατεστημένης βάσης πελατών της. Κατέχει σημαντικό ποσοστό της αγοράς εξειδικευμένου software ιδιαίτερα στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και επεκτείνεται διαρκώς σε νέους τομείς της πληροφορικής επιστήμης, αναπτύσσοντας νέες εφαρμογές με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού. Η ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας από το έτος ιδρύσεώς της, 1988, έως και σήμερα φανερώνει τη δυναμική της ανάπτυξη και τη θέλησή της να βρίσκεται πάντα κοντά στην αιχμή της τεχνολογίας.

Please publish modules in offcanvas position.