ΕΡΓΑ

 • Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Ψηφιακού Λογισμικού Συστήματος του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Open or Close

  Έργο: Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Ψηφιακού Λογισμικού Συστήματος του Υ.Δ.Μ. των Γραμματειών των Τμημάτων και της Δ.Ο. του  Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

  Η εταιρία μας μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό συνεχίζει για ένα ακόμη έτος την υποστήριξη του Λογισμικού του Υ.Δ.Μ., της Δ.Ο. και όλων των Γραμματειών των Τμημάτων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται στην ουσία για τη συνέχιση του έργου που είχε αναλάβει με παλαιότερο διαγωνισμό το 2009 και αφορά σε ένα ευρύ φάσμα μηχανογραφικών εφαρμογών που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διοικητικής λειτουργίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2012 και έχει ισχύ για ένα (1) έτος.

 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές του Στρυμώνα Open or Close

  Έργο “LIFE ENVIRONMENT STRYMON” 2004. Ανάπτυξη και εγκατάσταση πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές του Στρυμώνα: Ηλεκτρονικά – Λογισμικό.

  Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων) με την συνδρομή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καινοτόμο.

  Αντικείμενο του έργου είναι η εξ αποστάσεως, διαρκής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της ροής νερού του ποταμού Στρυμώνα. Με τη χρήση υπερσύγχρονων αισθητήρων μέτρησης της ταχύτητας κίνησης των νερών του ποταμού σε όλο το πλάτος του και την κατασκευή ενός πρωτότυπου συστήματος κίνησης των αισθητήρων σε όλο το βάθος της κοίτης υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια η πραγματική ροή του ποταμού ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα των μετρήσεων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Όλο το σύστημα τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια και ελέγχεται από απόσταση μέσω τηλεματικής. 

  Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικών, μηχανολογίας, διαχείρισης ηλιακής ενέργειας, τηλεματικής, software και webdevelopment.

 • HELLABIO Electrophoresis Open or Close

   Λογισμικό:  HELLABIO Electrophoresis

  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικού Software Ανάλυσης Ηλεκτρο-φορογραμμάτων Πρωτεϊνών, Αιμογλοβινών, Λιποπρωτεϊνών, DNAκλπ. Η εφαρμογή εκπονήθηκε με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού σε περιβαλλον Microsoft .NET και σε συνδυασμό με εκτεταμένη χρήση μαθηματικών και αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας. 

  Η εφαρμογή διακινείται αποκλειστικά από την εξειδικευμένη Ελληνική εταιρία παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων  "HELLABIO"  με εξαγωγικούς προσανατολισμούς και έχει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε πολλές χώρες.  

  {loadposition hellabio-gallery}

 • Υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΑΤΕΙ-Θ για 3 έτη Open or Close

  Έργο: Υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για 3 έτη.

  Η εταιρία μας μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό έχει αναλάβει την υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

   

  Το έργο περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

   

  1. Online καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των λογικών διευθύνσεων τρίτου επιπέδου (IP διευθύνσεων), ιδιωτικών και δημοσίων.
  2. Δρομολόγηση των πακέτων τρίτου επιπέδου (IP πακέτα) εντός του αυτόνομου συστήματος καθώς και δρομολόγησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίες για την ορθή διασύνδεση του Ιδρύματος με το Διαδίκτυο.
  3. Επίβλεψη και αναβάθμιση της υπηρεσίας τοίχους προστασίας στα όρια του αυτόνομου συστήματος με σκοπό την διαφύλαξη της λειτουργικότητας των υπολογιστικών συστημάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
  4. Καθορισμός, καταγραφή και επίβλεψη της τοπολογίας του δικτύου δεδομένων του ΑΤΕΙΘ, χαρτογράφηση και online διαχείριση του καλωδιακού συστήματος του δικτύου δεδομένων κορμού, διανομής και πρόσβασης.
  5. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση και συντήρηση των ενεργών δικτυακών συσκευών του δικτύου δεδομένων, κορμού, διανομής και πρόσβασης καθώς και επέκταση της καλωδιακής υποδομής τους.
  6. Επιτόπια διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών σε πρίζες και καλώδια δεδομένων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό.
  7. Προγραμματισμός και διαχείριση του Cisco Unified Communication Manager. Διαχείριση και συντήρηση του δικτύου φωνής (VoIP) του ΑΤΕΙΘ Επιτόπια υποστήριξη, καταγραφή και επίλυση προβλημάτων που αφορούν θέματα του νέου ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού συστήματος VOIP του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
  8. Διαχείριση και συντήρηση των διακομιστών του ΚΕ.Δ.Δ του ΑΤΕΙΘ και των υπηρεσιών τους που αφορούν σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς χρηστών και προσωπικών ιστοσελίδων, pop3s, imaps, webmail, anti-spam και anti-virus προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, dns, ntp, vpn, dial up, mail και web hosting.
  9. Υλοποίηση, τεκμηρίωση και εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που μπορεί να αφορούν στους τελικούς χρήστες ή στη λειτουργία του δικτύου δεδομένων του ΑΤΕΙΘ.
  10. Επέκταση της υπηρεσίας καταλόγου (directory services) και δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την διασύνδεσή της με την υπηρεσία καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας.
  11. Ενημέρωση συντήρηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του ΚΕΔΔ και της κεντρικής σελίδας του ΑΤΕΙΘ
  12. Ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση και αναβάθμιση online συστήματος καταγραφής τεχνικών δελτίων του ΚΕΔΔ (Ticketing System)
  13. Δημιουργία μηχανισμών για την αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που φιλοξενούνται στους διακομιστές του ΚΕΔΔ.
  14. Εγκατάσταση παρακολούθηση και συντήρηση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) των κόμβων.
  15. Καθημερινή εξυπηρέτηση και υποστήριξη, αλλά και συνεχή εκπαίδευση των χρηστών του δικτύου του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και πολιτικές που υλοποιούνται στο ΑΤΕΙΘ. Μεταφορά τεχνογνωσίας στην ομάδα υπαλλήλων του που θα διαθέσει το ΚΕΔΔ του ΑΤΕΙΘ. 

    

   Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί το Μάιο του 2011.

Please publish modules in offcanvas position.