Σ.Δ.Ε

Σ.Δ.Ε.

Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο

Η συγκεκριμένη εφαρμογή εκπονήθηκε προκειμένου να  εξυπηρετήσει στην έκδοση συνοδευτικών εγγράφων όπου αυτά είναι απαραίτητα (διακίνηση πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και λοιπών προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Κύριος σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση

του χρόνου έκδοσης των συνοδευτικών εντύπων,  καθώς εξαιτίας του sde.jpgόγκου τους η συγκεκριμένη διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά  επίπονη και χρονοβόρα . Για το λόγο αυτό η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι  ώστε να είναι απλή και εύχρηστη για τον χρήστη, εξοικονομώντας σ' αυτόν τον μέγιστο δυνατό χρόνο .

Η συγκεκριμένη  εφαρμογή  περιλαμβάνει:

* Ταχύτατη συμπλήρωση και έκδοση σε εκτυπωτή εντύπων Σ.Δ.Ε. όλων των ειδών (εσωτερικής διακίνησης-εξαγωγής).
* Αυτόματες επιλογές στοιχείων από κωδικοποιημένους πίνακες (π.χ. πελάτες, δασμολογικές κλάσεις κ.λ.π.).
* Τα διάφορα πεδία συμπληρώνονται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή σε φόρμα Σ.Δ.Ε. με δυνατότητα κίνησης σε όλα τα σημεία του εντύπου!
* Υποδείγματα Σ.Δ.Ε.. Η σημαντικότερη λειτουργία της εφαρμογής που επιτρέπει την συμπλήρωση συνοδευτικών που επαναλαμβάνονται με παρόμοιες μορφές (π.χ. αλλάζουν μόνο οι ποσότητες), ελαχιστοποιώντας έτσι τον χρόνο εγγραφής.
*Ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων μέσω δισκέτας σε όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία (σύστημα ISIS).

Τιμοκατάλογος εφαρμογής

 
Σ.Δ.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ (€)
ΓΙΑ ΕΝΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (SU)
ΤΙΜΗ (€)
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (MU)
Πλήρης έκδοση 350 700

 

 Τιμοκατάλογος συμβολαίων υποστήριξης
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΑ (€)
Τηλεφωνική υποστήριξη Έτος 100
Νέες εκδόσεις (Release) Έτος 15% της τρέχουσας αξίας 
της εγκατεστημένης εφαρμογής.

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%
Με την αγορά του προγράμματος παρέχεται τρίμηνη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.
Με την αγορά του προγράμματος παρέχονται δωρεάν οι τυχόν νέες εκδόσεις του για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου.
Μετά την πάροδο τριμήνου από την αγορά του προγράμματος παρέχονται προαιρετικά συμβόλαια υποστήριξης (βλ. αντίστοιχο τιμοκατάλογο).
Ο τιμοκατάλογος αυτός αναιρεί κάθε προηγούμενο.
Η Evresis δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στη σελίδα αυτή.

 

Συσκευασία προϊόντος
Δισκέτα 3.5", 1.44ΜΒ
Βασικές οδηγίες για το χειριστή

 

Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής
PC, 486/33 ΜHz η μεγαλύτερο.
Συμβατότητα με λειτουργικά σύστηματα Microsoft(TM) DOS 5.xx, WINDOWS 3.1, 95, 98.
Συμβατότητα με δίκτυα Novell(TM) Netware , Microsoft(TM) WINDOWS NT, 95, 98 .
4MB συνολική EMS μνήμη η περισσότερη.
580KB διαθέσιμη συμβατική μνήμη κάτω από DOS .
Χώρος 10MB διαθέσιμος στον σκληρό δίσκο κατά την εγκατάσταση.
Οθόνη Μονόχρωμη η VGA.
Ποντίκι συμβατό με Microsoft(TM) κάτω από DOS.

Please publish modules in offcanvas position.