ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ

ΚΟΙΝOΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Το απλούστερο πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την έκδοση Κοινοχρήστων.

Το πακέτο ΚΟΙΝόΧΡΗΣΗ v 1.00 της EVRESIS απευθύνεται στις Εταιρίες έκδοσης κοινοχρήστων, και στους διαχειριστές ή στις επιτροπές διαχείρισης των πολυκατοικιών.  Αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει ουσιαστικά τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά ακόμα και τους ιδιώτες διαχειριστές στην παρακολούθηση και έκδοση των κοινοχρήστων σε μηνιαία βάση, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και της τεχνολογίας.

koinoxrhsta.jpgΤο πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης και παρακολούθησης όλων των πληροφοριών που συναρτώνται με την έκδοση κοινοχρήστων και αναλυτικότερα :

α) Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστου αριθμού πολυκατοικιών με στοιχεία όπως ο κωδικός της πολυκατοικίας η διεύθυνση, η περιοχή, τα ποσοστά συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων αναλυτικά ανά είδος εξόδου καθώς και ανάλυση των λογαριασμών της πολυκατοικίας (Δ.Ε.Η., Ο.Υ.Θ.) ανά κατηγορία εξόδων και για χειμώνα-καλοκαίρι.

β) Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης έως και 60 ενοίκων για κάθε πολυκατοικία με τα αναλυτικά τους στοιχεία όπως ο κωδικός του διαμερίσματος το ονοματεπώνυμο του ενοίκου, αν το διαμέρισμα είναι κλειστό ή ανοικτό καθώς και τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος για κάθε είδος εξόδων της πολυκατοικίας (Κοινόχρηστα, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Έξοδα Ιδιοκτητών, Ειδικές Δαπάνες).

γ) Επιτρέπει προαιρετικά την καταχώρηση για κάθε μήνα αναλυτικά της κατάστασης (κλειστό - ανοικτό) για όλα τα διαμερίσματα κάθε πολυκατοικίας.

δ) Παρέχει τη διευκόλυνση σχεδιασμού της "μάσκας" των μηνιαίων εξόδων κάθε πολυκατοικίας προσαρμοζόμενο στον αριθμό και στην εκάστοτε ορολογία γύρω από τα είδη των εξόδων.

ε) Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των εξόδων κάθε πολυκατοικίας όχι μόνο σε μηνιαία βάση αλλά και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (δίμηνο, τρίμηνο ακόμη και ετήσια), χωριστά για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία εξόδων, συμπεριλαμβάνοντας και έξοδα έκδοσης κοινοχρήστων για την εταιρία. Ακόμα εκτός από την τακτική έκδο-ση κοινοχρήστων έχει τη δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών, ή εκκαθαριστικών κοινοχρήστων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

στ) Προσφέρει ευέλικτο τρόπο αναζήτησης εγγραφών δίνοντας τμήμα του κωδικού ή της διεύθυνσης της πολυκατοικίας και τμήμα της χρονικής περιόδου έκδοσης κοινοχρήστων, και εν συνεχεία επιλέγοντας από μενού προτεινόμενων εγγραφών.

ζ) Δίνει τη δυνατότητα καθορισμού προαιρετικά για κάθε μήνα και κάθε πολυκατοικία, του τρόπου υπολογισμού των κοινοχρήστων. Οι δυνατοί συνδυασμοί είναι :

1. Με χιλιοστά συμμετοχής (κλασσικός τρόπος υπολογισμού)

2. Με Ωρομέτρηση :

α) Με τους κανονισμούς της νομοθεσίας (τύποι εi, fi)

β) 30% εξίσου και 70% με την ωρομέτρηση

γ) 30% με τα χιλιοστά συμμετοχής και 70% με την ωρομέτρηση.

3. Με Θερμιδομέτρηση (κανονισμοί νομοθεσίας : τύποι εi, fi)

η) Επιτρέπει την προαιρετική καταχώρηση για κάθε μήνα και κάθε πολυκατοικία των συντελεστών εi, fi που απαιτεί η νομοθεσία.

θ) Επιτρέπει την καταχώρηση για κάθε μήνα των καταμετρημένων ωρών ή θερμίδων (ανάλογα με το εγκατεστημένο σύστημα μέτρησης) για κάθε ένοικο πολυκατοικίας αναλυτικά.< >

ι) Δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων, σε μηχανογραφικό προτυπωμένο χαρτί, για τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, όπου εμφανίζεται αναλυτικά ο τρόπος καθώς και όλα τα νούμερα των υπολογισμών των κοινοχρήστων.< >

κ) Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ατομικών αποδείξεων, σε μηχανογραφικό προτυπωμένο χαρτί, γιά όλους τους ενοίκους κάθε πολυκατοικίας.< >

λ) Τέλος δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των μηνιαίων καταστάσεων υπό την μορφή λίστας, σε κανονικό χαρτί, για αρχειοθέτηση των στοιχείων στην εταιρία.< >

Η εμφάνιση και ο τρόπος χειρισμού του προγράμματος ΚΟΙΝόΧΡΗΣΗ ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα: < >

όλες οι καρτέλες και οι μάσκες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι προσεκτικά σχεδιασμένες με τρόπο ώστε οι σημαντικές πληροφορίες να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές και βατές στον χρήστη, αλλά και να μην κουράζουν με την πυκνότητα και την πολυπλοκότητά τους. Όλες οι επιλογές γίνονται μέσα από κυλιόμενα μενού με τη χρήση των πλήκτρων του δρομέα (δηλαδή τα βελάκια [ê], [é], [è] και [ç]) και του πλήκτρου [Enter]. Ο χρήστης καθοδηγείται μέσα στο πρόγραμμα με μια σειρά από μενού επιλογών τα οποία είναι πλήρως επεξηγηματικά και κατανοητά και έχουν δενδροειδή διάταξη και νοηματική συνέχεια για να μη "χάνεται" ο χρήστης μέσα στο πρόγραμμα.< >

Το πρόγραμμα ΚΟΙΝόΧΡΗΣΗ προαιρετικά παρέχεται και σε έκδοση Δικτύου για πολλούς χρήστες με εσωτερικό κύκλωμα χρηστών, ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος, και καθοριζόμενα επίπεδα πρόσβασης στις δυνατότητες της εφαρμογής για κάθε χρήστη του πακέτου, για λόγους ασφαλείας και δυνατότητα κεντρικής επίβλεψης από έναν επιβλέποντα (supervisor).< >

 

Τιμοκατάλογος εφαρμογής

 
ΚΟΙΝόΧΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ (€) ΓΙΑ ΕΝΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (SU)
ΤΙΜΗ (€) ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (MU)
Πλήρης έκδοση 600 900

 Τιμοκατάλογος συμβολαίων υποστήριξης
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΑ (€)
Τηλεφωνική υποστήριξη Έτος 100
Νέες εκδόσεις (Release) Έτος 10% της τρέχουσας αξίας
της εγκατεστημένης εφαρμογής.

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%
Με την αγορά του προγράμματος παρέχεται τρίμηνη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.
Με την αγορά του προγράμματος παρέχονται δωρεάν οι τυχόν νέες εκδόσεις του για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου.
Μετά την πάροδο τριμήνου από την αγορά του προγράμματος παρέχονται προαιρετικά συμβόλαια υποστήριξης (βλ. αντίστοιχο τιμοκατάλογο).
Ο τιμοκατάλογος αυτός αναιρεί κάθε προηγούμενο.
Η Evresis δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στη σελίδα αυτή.

 

Συσκευασία προϊόντος
Δισκέτα 3.5", 1.44ΜΒ
Εγχειρίδιο χρήσης (Manual)

 

Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής
PC, 486/33 ΜHz η μεγαλύτερο.
Συμβατότητα με λειτουργικά σύστηματα Microsoft(TM) DOS 5.xx, WINDOWS 3.1, 95, 98.
Συμβατότητα με δίκτυα Novell(TM) Netware , Microsoft(TM) WINDOWS NT, 95, 98 .
4MB συνολική EMS μνήμη η περισσότερη.
580KB διαθέσιμη συμβατική μνήμη κάτω από DOS .
Χώρος 10MB διαθέσιμος στον σκληρό δίσκο κατά την εγκατάσταση.
Οθόνη Μονόχρωμη η VGA.
Ποντίκι συμβατό με Microsoft(TM) κάτω από DOS.

Please publish modules in offcanvas position.